YÜRÜYEN KÖŞK BELGESEL FİLM
Çevre ve çevreyi koruma kavramı 1960’ların başında oluşmaya başlamıştır. İnsanlar yaşadıkları çevreyi, doğayı koruma konularında bilinçlenerek çevreyi koruma örgütleri kurmaya başladılar. 1961 yılında WWF (doğayı koruma vakfı), 1971’de de Greenpeace organizasyonu kuruldu. İnsanlarda çevre bilinci oluşmadan yıllar önce, 1929 yılında köşkünün yanındaki ağacın dalının köşkün çatısına dayandığı için bahçıvanından dalın kesileceğini duyan köşkün sahibi olan kişi: “Yaş dal kesilmez. O dal kalacak, bu köşk gidecek.” demiştir. 1929 yılının teknolojisiyle, dünyada bir ilk yaşanmış, kilometrelerce uzaktan getirilen tramvay rayları üzerine temelinden oturtulan 119 metre kare iki katlı köşk 5 metre uzağa taşınmıştır. Bu sayede ağaca el değmemiş, hiçbir dalı kesilmemiş olup ağaç doğal özgür yaşamına bırakılmıştır. 8 Ağustos 1930 tarihinde yaşanan bu olay, dünya doğa ve çevre tarihinde bir ilktir. Dünya tarihinde bir sabit yapı, doğayı korumak için 5 metre uzağa taşınmıştır. Dünyada çok az kişi tarafından bilinen bu olay Türkiye’nin Yalova 
şehrinde yaşanmıştır. Ağacına el değmesin diye köşkünü ileri taşıtan bu kişi, Türkiye Cumhuriyetini kuran, dünyada 20. asrın devlet adamı seçilen Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk; “Yürüyen Köşk" yanında, dünyada ilk biyoyakıt kullanımını uygulayan, doğayı koruma yasaları çıkarttıran, çevre bilinci vermesi için bir tiyatro oyunu yazdırıp, oyunu sahneleten kişidir.

Atatürk, yaptıkları ve söylemleri ölümünden 80 yıl geçmesine rağmen çoğu öngörüleri yeni anlaşılabilen, yaşadığı zamanın çok ilerisindeki fikirleri ile yaşayan kişi olarak bilinen,dünyada çevreyi korumaya önem veren ilk devlet adamıdır.

Yalova’da müze olarak kullanılan Atatürk’ün “Yürüyen Köşk”ü üzerine ve Atatürk'ün çevre koruma çalışmalarını ele alarak yapılacak olan bu belgesel film; Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Japonca ve diğer lisanlarda olacak ve bütün dünya televizyonlarına dağıtılacaktır.
DAĞITIM:

Filmin ilk gösterim galası Yalova’da gerçekleşecektir. Daha sonraki gala gösterimleri; İstanbul, Ankara, İzmir’de özel gösterimler halinde yapılacaktır. Yalova’nın dünyadaki kardeş şehirlerinde özel gösterimlerle halka sunulacak olan belgesel film daha sonra televizyonlara dağıtılacaktır.

En son ise başta Amerika olarak dünyadaki tüm eğitim kurumlarına ( üniversiteler, kolejler ve kütüphaneler... )  dağıtılacaktır.

Filmin yapımcısı olan NÖROFİLM Productions’ın 1995’ten beri bu dağıtım kanallarıyla özel anlaşmaları bulunmaktadır. Yapımcısı olduğu filmler bu yöntemlerle dağıtılmaktadır.

İÇERİK:

Filmde; konuyla ilgili bütün görsel arşiv belgeleri yanında Yalova’da “Yürüyen Köşk”te yapılacak özel film çekimleri yer alacaktır. Bunların yanında filmde işlenecek konularla ilgili uluslararası uzmanlarla yapılacak özel çekimlerle film evrensel ve bilimsel bir boyuta taşınmış olacaktır